Warunki

LOMBARD GOLD zastawisz wszystko co ma wartość i można wycenić!

Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw mieszkania i domu:

 • odpis księgi wieczystej, jeżeli nie ma księgi wieczystej to zaświadczenie ze spółdzielni o sprzedaży mieszkania
 • zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu
 • zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości czynszowych, jeżeli natomiast zaległości istnieją to zaświadczenie o ich wysokości
 • akt notarialny kupna lub przydział lokalu
 • dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu itp.

Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw działki lub gruntów rolnych:

 • odpis księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów, mapka poglądowa lub wyrys
 • akt notarialny kupna
 • w przypadku realizacji pożyczek pod zastaw gruntów rolnych nie bierzemy pod uwagę wartości zabudowań mieszkalnych i budynków gospodarczych
 • dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu itp.

Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw samochodu:

 • umowa kupna-sprzedaży,
 • książka pojazdu (jeśli została wydana),
 • aktualna i opłacona polisa ubezpieczeniowa OC,
 • dowód rejestracyjny,
 • ważny przegląd techniczny.